Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Trước đây tôi đã từng ở cùng với Thiên Sứ Muhammad trong một chuyến đi, rồi tôi đưa (tay) ra để cởi giày (da) của Người, thì Người bảo: Hãy ngừng lại. Bởi quả thật, Ta đã thực hiện nước Wu'du trước khi mang chúng vào (chân), và thế là Người đưa tay ướt vuốt nhẹ lên chúng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah lau vuốt mặt trên của đôi giày.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi ai đó trong các ngươi làm wudu' và y đã mang giày thì y hãy lau vuốt phần mặt trên của giày, y hãy dâng lễ nguyện salah trên đôi giày đó và chớ cởi chúng ra nếu muốn trừ phi y trong tình trạng Junub.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người - gửi một đội quấn đi chinh chiến. Họ đã gặp phải thời tiết lạnh. Sau khi họ trở về gặp Thiên Sứ của Allah, Người bảo họ lau vuốt lên khăn quấn đầu và giày.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp