Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Các ngươi hãy tỉa ria mép và để mặc râu cằm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cây Siwak tẩy sạch miệng và làm hài lòng Thượng Đế.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đến gặp Thiên Sứ trong lúc Người đang chà răng bằng cây Siwaak tươi, lúc đó một đầu của Siwaak đang trong miệng của Người, tiếng của Người oa', oa' và cây Siwaak vẫn trong miệng Người như thể Người đang ói.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ta hơn các ngươi việc sử dụng cây Siwak
عربي tiếng Anh tiếng Pháp