Aina ndogo

Orodha ya Hadithi

Kutosheka na mambo ya wajibu.
عربي Lugha ya kiingereza Kiispania
Twahara (usafi) ni sehemu ya imani
عربي Lugha ya kiingereza Kiispania
Fanyeni haraka kufanya matendo kuna fitina nzito kama kipande cha usiku wa giza, anaamka mtu akiwa muislamu anafika jioni akiwa kafiri, na anashinda akiwa muumini anaamka asubuhi akiwa kafiri, anauza dini yake kwa thamani ndogo ya dunia
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Nikuwa yeye -Rehema na Amani ziwe juu yake- Alisema kuhusu maanswari (waliowapokea maswahaba waliohama kutoka Makka): Hawapendi mtu ila muumini, na hawachukii ila mnafiki, atakayewapenda Answaar na Mwenyezi Mungu atampenda, na atakayewachukia Mwenyezi Mungu atamchukia
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa