Kategori

Daftar Hadis

Mencukupkan Diri Dengan Kewajiban Saja
عربي Inggris Spanyol
Bersuci Merupakan Setengah Iman
عربي Inggris Spanyol
Bersegeralah untuk beramal (saleh) sebelum datang berbagai fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, di mana pada pagi hari seseorang beriman namun di sore hari ia menjadi kafir, dan pada sore hari ia beriman namun di pagi hari ia kafir, ia menjual agamanya dengan harta dunia.
عربي Inggris Prancis
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda tentang orang-orang Ansar, "Tidak mencintai mereka selain orang yang beriman dan tidak membenci mereka selain orang munafik. Siapa mencintai mereka maka Allah mencintainya; dan siapa membenci mereka maka Allah membencinya."
عربي Inggris Prancis
Iman itu memiliki tujuh puluhan lebih atau enam puluhan lebih cabang; cabang yang paling utama ialah ucapan Lā ilāha illallāh (tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah), dan cabang yang paling rendah ialah menyingkirkan duri dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman.
عربي Inggris Prancis