အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

ဖရ်ဿ်ွများကိုသာ ကျင့်သုံးခြင်း။
عربي အင်္ဂလိပ် စပိန်
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသည် အီမာန်ယုံကြည်မှု၏ တစ်ဝက်ဖြစ်သည်။
عربي အင်္ဂလိပ် စပိန်
နံနက်သို့ရောက်ရှိသည့်အခါ ငါအရှင်မြတ်၏ ကျေးကျွန်များတွင် ငါအရှင်မြတ်အား သက်ဝင်ယုံကြည်သူ ‘မုအ်မင်န်’နှင့် ငြင်းပယ်သူ ‘ကာဖိရ်’ ဟူ၍ ကွဲပြားသွားကြသည်။ ငါကိုယ်တော်သည် ကောင်ဆရ်ရေကန်၌ ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး အသင်တို့အနက် မည်သူသည် ငါ့ထံလာရောက်မည်ကို ငါကိုယ်တော်ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်သည်။