Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Qủa thật Fatimah binta Abi Hubaish đã hỏi Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người- rồi bà nói rằng: Thật ra tôi bị chảy máu liên tục ngoài chu kỳ kinh nguyệt nên không được trong sạch. Thế tôi có nên ngưng hành lễ không? Người nói: Không, bởi đó là băng huyết, nhưng hãy ngưng hành lễ chỉ trong những ngày mà đã từng có kinh nguyệt, sau đó đi tắm và thực hiện hành lễ
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bà Ummu Habibah bị bệnh rong kinh đã bảy năm, bà hỏi Thiên Sứ của Allah về tình trạng đó của bà thì Người bảo bà tắm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lý do tại sao người phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt được tạm hoãn nhịn chay nhưng bắt buộc phải nhịn chay bù trả lại (những ngày thiếu) sau khi đã sạch sẽ. Ngược lại, thì không hành lễ nguyện Salah trả lại trong những ngày bị hành kinh? Bà 'A-ishah nói: Chẳng lẽ ngươi là người Haruriyah (Khawarij)? Tôi nói: Không, tôi chỉ hỏi thôi. Bà' A-Ishah nói: Khi chúng tôi trong thời gian có (kinh nguyệt) thì chúng tôi được lệnh phải nhịn chay bù lại nhưng không được lệnh phải lễ nguyện Salah bù lại.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cô ta hãy chà cọ tẩy sạch vết bẩn, vò với nước, sau đó giặt rồi mặc quần áo đó dâng lễ nguyện Salah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp