Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Nếu Ta có một đống vàng bằng núi Uhud, chắc chắn Ta sẽ không để nó ở nơi Ta qua ba đêm trừ phi Ta chừa lại để trả nợ.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Rồi đây, vào Ngày đó, chắc chắn các ngươi sẽ bị tra hỏi về những hồng ân (mà các ngươi đã tận hưởng).}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Trần gian là nhà tù của những người tin tưởng nhưng là thiên đàng của những người vô đức tin
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Người này tốt hơn cả việc chiếm hữu được toàn quả địa cầu.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Ai đảm bảo với Ta việc không xin xỏ thiên hạ bất cứ điều gì thì Ta đảm bảo cho y được vào Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Thiên Sứ ﷺ đi ngang lúc chúng tôi đang sửa nhà
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Có còn lại gì không (từ con cừu)? Bà 'A-ishah nói: Còn lại một đùi trước. Thiên Sứ của Allah nói: Tất cả con cừu đều còn lại trừ cái đùi trước của nó.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu