Podkategorije

Lista hadisa

Allahu moj, tražim od Tebe uputu, bogobojaznost, suzdržanost od činjenja grijeha i da budem nezavisan od ljudi.
عربي Engleski Francuski
„Da imam zlata koliko je brdo Uhud, ne bi me radovalo da prođe treća noć, a da od toga imam i jedan dinar - osim da nešto ostavim za (izmirenje) dug(a)."
عربي Engleski Francuski
Odreci se dunjaluka volit će te Uzvišeni Allah, a odreci se onoga što je u rukama ljudi volit će te i ljudi.
عربي Engleski Francuski
„Nije siromah onaj kojeg odbiju (zadovolje) datula-dvije ili zalogaj-dva, nego je siromah onaj koji se susteže od prošenja.“
عربي Engleski Francuski
Dunjaluk je zatvor za vjernika, a mjesto uživanja za nevjernika.
عربي Engleski Francuski
Ovaj je bolji od svih onakvih na zemlji.'
عربي Engleski Francuski
„Ko mi garantuje da neće ni od koga od ljudi ništa tražiti, ja mu garantujem Džennet.“
عربي Engleski Francuski
"Pokraj nas je naišao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok smo popravljali kolibu od trske..."
عربي Engleski Francuski
...šta je ostalo od zaklane ovce, a ona je kazala: „Ostala je samo plećka!“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Ostalo je sve osim plećke!'“
عربي Engleski Francuski
“Ko od vas osvane siguran na svome putu (u svome narodu), zdravog tijela, ima hrane za čitav dan; tome kao da je svo dunjalučko bogatstvo dato!”
عربي Engleski Francuski
Moj otac Ebu-Bekr es-Sidik, radijallahu 'anhu, imao je roba koji mu je davao dio zarađenog imetka kao vlasniku. Ebu Bekr jeo je od tog imetka.
عربي Engleski Francuski