Podkategorije

Lista hadisa

Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah će vam primati dove, sve dok ne budete požurivali i govorili: 'Molio sam Gospodara, pa mi dovu nije primio!"' Muttefekun 'alejhi. U Muslimovom predanju kaže se: "Dova se prima sve dok čovjek ne bude molio grijehom, prekidanjem rodbinskih odnosa, i dok ne bude požurivao.” “A šta je požurivanje, Allahov Poslanice?”, neko upita. “Požurivanje je da kaže: ‘Molio sam i molio, pa mi se dova nije primila.’, i tada se ražalosti i prestane učiti dovu."
عربي Engleski Francuski
"Kada god musliman uputi dovu, Allah mu je primi, ili ga u veličini te dove zaštit odi zla, ukoliko ne moli za grijeh niti prekidanjee rodbinskih veza.” “Znači, trebamo učiti dove što više!?”, upita neko od prisutnih. “Allah još više dovu prima”, odgovori Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem (Tirmizi.) Hakim je zabilježio ovaj hadis preko Ebu Seida sa dodatkom: "...ili mu Allah pripremi istu nagradu."
عربي Engleski Francuski
"Doista se vaš Gospodar stidi i plemenit je; stidi se da ruke roba koje mu podigne, tražeći nešto, vrati prazne."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je volio učiti sveobuhvatne dove, a druge je ostavljao."
عربي Engleski Francuski
„Neka niko od vas ne kaže: 'Allahu, oprosti mi ako hoćeš! Allahu, smiluj mi se ako hoćeš!', već neka bude odlučan, jer nema nikoga ko će Allaha prisiliti."
عربي Engleski Francuski
Kada bi prošla trećina noći, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi ustajao i govorio: "O ljudi, spominjite Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Neka se kod vas iftare postači i neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki!"
عربي Engleski Francuski