عن زر بن حبيش قال: أتيت صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ رضي الله عنه أسأله عن المسحِ على الخُفَّيْنِ، فقال: ما جاء بك يا زِرُّ؟ فقلت: ابتغاءَ العلمِ، فقال: إنَّ الملائكةَ تَضعُ أجنحتَها لطالبِ العلمِ رِضًى بما يطلب، فقلت: إنه قد حَكَّ في صدري المسحُ على الخُفَّيْنِ بعد الغَائِطِ والبَوْلِ، وكنتَ امرءًا من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم فجئتُ أَسْأَلُكَ هل سمعتَه يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرُنا إذا كنا سَفْرًا -أو مُسافرين- أن لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِن جَنَابَةٍ، لكن مِن غَائِطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ، فقلت: هل سمعتَه يذكُرُ في الهَوَى شيئا؟ قال: نَعم، كُنَّا مع رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جَهُورِيٍّ: يا محمدُ، فأجابه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوًا مِنْ صوته: «هَاؤُمُ» فقلت له: وَيْحَكَ! اغْضُضْ من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نُهيتَ عن هذا! فقال: واللهِ لا أَغْضُضُ، قال الأعرابي: المرءُ يُحِبُّ القومَ ولَمَّا يَلْحَقْ بهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : «المرَّءُ مع مَن أَحَبَّ يَومَ القِيامَةِ». فما زَال يحدِّثُنا حتى ذكر بَابًا من المغْرِبِ مسيرةُ عَرضِهِ أو يَسِيرُ الرَّاكِبُ في عَرْضِهِ أربعينَ أو سبعينَ عَامًا -قال سفيانُ أحدُ الرواة: قِبَلَ الشَّامِ- خَلَقَهُ اللهُ تعالى يومَ خَلقَ السَّمَاوَاتِ والأرضَ مَفْتُوحًا للتوبةِ لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ.
[حسن صحيح] - [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد]
المزيــد ...

هذه الترجمة تحتاج مزيد من المراجعة والتدقيق.

Nagsabi si Zarr bin Hubaysh;Dumating ako kay Safwan bin Assal-malugod si Allah sa kanya-magtatanong ako sa kanya tungkol sa pagpunas ng Medyas (yari sa balat),Nagsabi siya; Ano ang dahilan ng pagdating mo, O Zarr? Nagsabi ako;Dahil sa pagsasaliksik ng kaalman, nagsabi siya: Katotohanan ang mga Anghel ay inilalagay nila ang pakpak nila sa nagsasaliksik ng kaalaman bilang kaluguran sa sinasaliksik nito, Nagsabi siya; katotohanan na may pag-aalinlangan sa aking dibdib sa pagpupunas ng medyas pagkatapos ng (pagpunta sa) palikuran at pag-ihi,At ikaw ay isang tao na kabilang kasamahan ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Ngayon ay dumating ako sa iyo upang itanong ito, Narinig moba siya na binabanggit ang mga bagay na ito? Ang sabi niya; Oo,Siya ay nag-utos sa amin, na kapag kami ay nasa paglalakbay-o maglalakbay- huwag namin tanggalin ang aming mga medyas ( na yari sa balat) sa loob ng tatlong araw at gabi nito maliban kung kami ay junub (nakipagtalik kamin o linabasan),Ngunit sa pagpunta ng palikuran at pag-ihi-at pagtulog.Nagsabi ako;Narinig moba siya na bumanggit tungkol sa pagmamahal? Ang sabi ko; Oo,Habang kasama namin ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa paglalakbay,habang kami ay nasa kanya,ay biglang siyang tinawag ng isang arabo sa napakalakas na boses; O Muhammad,sinagot siya ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan nang kasing-lakas ng boses niya;(( Kunin mo)),Nagsabi ako sa kanya; Ang kasawian ay mapa sa iyo! Hinaan mo ang boses mo,sapagkat katotohanan ( ang kausap mo) ay ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ipinagbawal sa iyo ito, Nagsabi siya: Sumpa man kay Allah,hindi ko ito hihinaan,Nagsabi ang arabo; Ang tao ay minamahal ang pamayanan,ngunit hindi niya ginagawa ang gawain nila? Nagsabi ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-(( Ang Tao ay makakasama niya ang pinaka-mahal niya sa Araw ng Pagka-buhay)), At nanatili siya sa pakikipag-usap sa amin hanggang sa nabanggit niya ang isang kabanata sa Maghrib na ang layo ng lawak nito o lalakbayin ito nang manlalakbay sa lawak nito nang apatnapu o pitumpong taon-Nagsabi si Sufyan,Isa nagsalaysay; Sa dako ng Sham-nilikha ito ng Allah-Pagkataas-taas Niya sa araw ng paglikha Niya sa kalangitan at kalupaan,upang buksan ang pagbabalik-loob kay Allah,hindi ito masasara hanggang sa pagsikat ng araw rito.
Maganda, tumpak - Isinalaysay ito ni Imām Ibnu Mājah

Ang pagpapaliwanag

Dumating si Zarr bin Hubaysh kay Safwan bin Asal malugod si Allah sa kanya-na nagtatanong sa kanya tungkol sa pagpunas ng dalawang medyas,Nagtanong siya sa dahilan ng pagdating niya;Ang sabi ni Zarr,dumating ako para sa( pagsaliksik) g kalaaman,Ipinahayag sa kanya ni Sufyan na ang mga Anghel ay itinitigil ang kanilang mga pakpak sa paglilipad at nagpapanatili sila ng katahimikan bilang pagpapakumbaba sa mga nagsasaliksik ng kaalaman at pagkalugod nila sa sinasaliksik nila.Ang sabi ni Zarr;Tunay na nagkartoon ako ng pagtigil at pag-aalinlangan sa pagpupunas ng dalawang medyas pagkatapos ng pag-ihi o pagpunta sa palikuran, ito ba ay ipinapahintulot o hindi? Ipinahayag sa kany ni Safwan bin Assal malugod si Allah sa kanya- na ang mga ito ay ipinapahintulot,Dahil ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nag-utos sa kanila kapag silay ay naglalakbay na huwag nilang tanggalin ang mga medyas nila maliban kung sila ay maliligo dahil sa (Janabah) o pakikipag-talik o linabasan,dito ay nararapat tanggalin ang medyas at ang mga tulad pa nito.Ngunit sa pagsasagawa ng Wudhu,dahil sa pagpunta sa palikuran o pag-ihi at pag-tulog,ay katotohanan na ipinapahintulot rito ang pagpupunas.Pagkatapos ay nagtanong si Zarr bin Hubaysh kay Safwan bin Assal-malugod si Allah sa kanya-Kung narinig ba niya ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagbabamgit patungkol sa pagnanasa-ibig sabihin ay pagmamahal? Nagsabi siya; Oo,Pagkatapos ay binanggit niya ang kwento ng isang arabo,na may napakalakas na boses,dumating siya at tumatawag; O Muhammad; sa napakalakas na boses,Ang sabi sa kanya;Ang kasawian ay mapa sa iyo,Tinatawag mo ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa napakalakas na boses? At si Allah-kamahal-mahalan siya at kapita-pitagan ay nagsabi :{ O kayong sumasampalataya!Huwag ninyong itaas ang inyong tinig higit sa tinig ng propeta at huwag din namang mangusap sa kanya nang malakas na tulad nang inyong pag-uusap sa isa`t-isa,baka ang inyong mga gawain ay mawalan ng saysay habang ito ay hindi niyo nararamdaman} ( Al-Hujurat;2),Ngunit ang mga arabo ay walang maraming kaalman sa pag-respeto,dahil sila ay malayo sa mga Siyudad at malayo sila sa kaalman. Sinagot siya ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-nang mataas na boses tulad nang ginawang pagtatanong ng arabo,Sapagkat ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagtataglay ng ganap na patnubay,nagbibigay sa bawat tao nang sa abot kaya ng pag-iisip nito,Kinausap siya ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,tulad ng pakikipag-usap niya sa kanya,Ang sabi sa kanya ng Arabo;" Ang tao ay minamahal ang pamayanan,ngunit hindi niya ginagawa ang gawain nila" ang kahulugan nito:minamahal niya ang pamayanan ngunit ang gawain niya ay iba sa gawain nila;hindi sila magka-pareho sa gawain,kanino ba siya sasama? sasama ba siya sa kanila o hindi? Nagsabi ang Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:"Ang Tao ay makakasama niya ang pinaka-mahal niya sa Araw ng Pagka-buhay" pagkatapos ay nagsabi siya; At nanatili siya sa pakikipag-usap sa amin hanggang sa nabanggit niya ang isang kabanata sa Kanluran na sa pagitan ng dulo nito o di kaya`y lalakbayin ito nang manlalakbay sa pagitan nito ay may apatnapu o pitumpong taon- Sa dako ng Sham-nilikha ito ng Allah-kamahal-mahalan siya at kapita-pitagan ,sa araw ng paglikha Niya sa kalangitan at kalupaan, Bukas sa pagtanggap ng pagbabalik-loob kay Allah, hanggang sa pagsikat ng araw mula sa Kanluran

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الكردية
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan