หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

เจ้าจงละหมาดในสภาพที่ยืน แต่หากไม่สามารถที่จะยืนได้ก็จงนั่งเสีย และหากไม่สามารถที่จะนั่งก็จงละหมาดบนสีข้าง (ตะแคงขวา)
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส