عن أَنَس بن مالك رضي الله عنه «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما : كانوا يَسْتَفْتِحُونَ الصلاة بـ"الحمد لله رب العالمين"». وفي رواية: « صَلَّيْتُ مع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم"». ولمسلم: « صَلَّيْتُ خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يَسْتَفْتِحُونَ بـ"الحمد لله رب العالمين"، لا يَذْكُرُونَ "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول قراءة ولا في آخرها».
[صحيح] - [متفق عليه. الرواية الثانية رواها مسلم]
المزيــد ...

Segundo Anass ibn Málik - Que Allah esteja satisfeito com ele - relatou: << O profeta - Que a paz e bençãos de Allah estejam sobre ele -, o Abubakr - Que Allah esteja satisfeito com ele - faziam abertura da oração recitando "al-hamdu lillah rabbi al-alamin" >. E noutra narração: << Rezei com Abubakr, Umar e Uthman e nenhum deles ouvi recitando: "Bismillah Rahman Rahim" (Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador) >>. E na versão de Muslim: << Rezei atrás do profeta - Que a paz e bençãos de Allah estejam sobre ele -, Abubakr, Umar e Uthman, eles faziam abertura da oração recitando "al-hamdu lillah rabbi al-alamin", não liam "Bismillah Rahman Rahim" no início da recitação e nem no final.
Autêntico - Relatado por Musslim

Explanação

Anass ibn Málik - Que Allah esteja satisfeito com ele - diz que mesmo com o longo companheirismo ao profeta - Que a paz e bençãos de Allah estejam sobre ele - e seu apego a ele e os seus sucessores piedosos (khulafá ráshidin) - não ouviu nenhum deles lendo "Bismillah Rahman Rahim" na oração, nem no início daoração e nem no final, apenas abriam a oração lendo "al-hamdu lillah rabbi al-alamin". Sobre a regra de ler "basmalah" em voz audível, os sábios se divergiram com várias opiniões: E o correcto entre as opiniões dos sábios é que o individuo (que está rezando) lê o "basmalah" em voz baixa antes de ler a surata "Al-Fátiha" em todas rakát da sua oração, seja oração que se realiza em voz baixa ou em voz audível.

Tradução: Inglês Francês Espanhola Turco Urdu Indonésia Bosnia Russa Bangali Chinesa Persa Tagalo indiano Curdo Hauçá
Ver as traduções