kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Na kasance tare da Sa'eed bin Jubair sai ya ce: Wanene a cikinku ya ga duniyar da ta share jiya? Na ce: Ni ne, sai na ce: Amma ni ba na cikin sallah, amma an yi min duri
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda ya yaje duba Mara lafiya wanda ajalibsa bai yi ba, sai ya ce: sau bakwai a wurinsa: Ina rokon Allah Mai girma, Ubangijin al-arshi mai girma, ya baka lafiya, sai Allah ya bashi lafiya daga wannan cutar"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ya Ubangiji Mai renon Mutane, mai tafiyar da cuta, ka warkar kaine mai warkawa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Da sunan Allah Allah nake Maka Rukya, daga dukkan wani abu da zai cutar da kai, daga dukkan kowane irin Mutum ko Ido Mai Hassada, Allah ya baka lafiya, da sunan Allah nake maka Rukya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi-ya Kasance yana neman tsari daga Aljani da kuma Kanbun baka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ya Ubangiji Mai renon Mutane, mai tafiyar da cuta, ka warkar kaine mai warkawa, babu mai warakarwa sai kai, warakarwar da bata barin cuta"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci