Podkategorije

Lista hadisa

"Prenosite i dostavite od mene, pa makar i jedan ajet, i nema smetnje da pripovijedate od Benu-Israila, a ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u Vatri."
عربي Engleski Francuski
"Ko prenese apokrifan hadis znajući da je lažan, tretira se kao ostali lažljivci."
عربي Engleski Francuski
"Najveća je potvora da čovjek tvrdi da mu je otac onaj ko mu nije otac, da tvrdi da je vidio u snu ono što nije vidio, ili da pripiše Resulullahu, sallallahu 'alejhi ve selleme, ono što on nije rekao."
عربي Engleski Francuski