kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi-yayi musu sallar Azahar sai ya mike daga raka'a biyun farko, bai yi zaman tahiya ba, sai mutane suka mike tare da shi,har aka kammala salla, mutane suka jira sallamarsa: sai yayi kabbara yana daga zaune sai yayi sujjada guda biyu kafin yayi sallama,sannan sai yayi sallama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Hadisin zulyadaini cikin sujjadar rafkanuwa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci