عن عوف بن مالك رضي الله عنه ، قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قُبَّة من أَدَم، فقال: «اعدُد ستًّا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم مُوتانٌ يأخذ فيكم كقُعَاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يُعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيتٌ من العرب إلا دخلته، ثم هُدْنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

از عوف بن مالک رضی الله عنه روایت است که می گوید: در غزوه ی تبوك نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفتم كه در خيمه ی چرمينی نشسته بود. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا»: «شش چيز را قبل از فرا رسيدن قيامت بخاطر داشته باش: 1ـ مرگ من 2ـ فتح بيت المقدس 3ـ مرگ و مير بسيار زياد در بین شما مانند وبايی كه در گوسفندان بيفتد. 4ـ افزایش مال تا جايی كه به يك شخص، صد دينار می دهند باز هم ناراحت است. 5ـ فتنه ای كه وارد همه ی خانه های عرب می شود. 6ـ صلح ميان شما و رومی ها که آنان خيانت می كنند و با هشتاد پرچم كه زير هر كدام دوازده هزار نفر وجود دارد، به شما حمله می كنند».
صحیح است - به روایت بخاری

شرح

عوف بن مالک رضی الله عنه در غزوه ی تبوک نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم می رود که ایشان در خیمه ای از پوست دباغی شده می باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم به او می گوید: رخ دادن شش واقعه قبل از فرا رسيدن قيامت را بخاطر داشته باش: 1- مرگ من؛ 2- فتح بیت المقدس؛ که در زمان عمر رضی الله عنه رخ داد؛ 3- وبایی که در میان شما شیوع می یابد و بسیاری از شما در فاصله ی زمانی اندکی جان خود را از دست می دهند؛ چنانکه وبا در میان گوسفندان شیوع پیدا می کند و تلفات می دهد. 4- زیاد شدن مال؛ تا جایی که اگر به کسی صد دینار داده شود، باز هم ناراحت است. چون به نظر وی مبلغی اندک است. گفته شده: این مساله در خلافت عثمان رضی الله عنه و به هنگام فتوحات اتفاق افتاد. 5- رخ دادن فتنه ی بزرگی که وارد خانه ی همه ی عرب ها می شود؛ گفته شده: مراد از آن ماجرای کشته شدن عثمان رضی الله عنه و فتنه های ناشی از آن بوده است. 6- صلح میان مسلمانان و رومیان که رومیان صلح شکنی کرده و به مسلمانان خیانت می کنند و با هشتاد پرچم به جنگ با مسلمانان می آیند که زیر هر پرچم، دوازده هزار جنگجو می باشد که با این حساب شمار همه ی آنها به نهصد و شصت هزار نفر می رسد.

ترجمه: انگلیسی فرانسوی اسپانیایی ترکی اردو اندونزیایی بوسنیایی روسی بنگالی چینی تجالوج الهندية الكردية
مشاهده ترجمه ها
بیشتر