Podkategorije

Lista hadisa

Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je u jednoj bici nađena ubijena žena, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osudio ubijanje žena i djece.
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko se bori da je Allahova riječ gornja, on se bori na Allahovom putu."
عربي Engleski Francuski
"Kada Allah sakupi prijašnje i kasnije narode svakom prevarantu i izdajniku će biti data zastava, i reći će se: 'Ovo je prevara i izdaja toga sina toga.'"
عربي Engleski Francuski
“Ljudi, ne priželjkujte susret sa neprijateljem i tražite od Allaha zdravlje i životnu snagu!”
عربي Engleski Francuski
"Bio sam vam naredio da spalite toga i toga, ali vatrom kažnjava samo Allah, pa ako ih nađete, ubijte ih obojicu!"
عربي Engleski Francuski
Ibn Mesud, radijallahu anhu, pripovijeda: "Na jednom putovanju, dok se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, udaljio, ugledali smo pticu sa dva ptića i uzeli joj ptiće. Ptica je kružila iznad nas, a kada se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio, upita: 'Ko je rastužio ovu pticu? Vratite joj ptiće!' Zatim, kada je ugledao spaljen mravinjak, zapita: 'Ko je ovo spalio?' 'Mi!', odgovorismo. 'Samo Gospodar vatre kažnjava vatrom', reče nam." (Ebu Davud, sa lancem koji je sahih)
عربي Engleski Francuski
"Mnoge zemlje ćete osvojiti, a Allah vam je dovoljan (kao pomagač), pa nemoj da neko od vas zanemari svoje strijele."
عربي Engleski Francuski
“Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne jaše životinju iz ratnog plijena koji su muslimani bez borbe zaplijenili od nevjernika, pa da je vrati kada je upropasti. I ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne oblači odjeću iz ratnog plijena koji su muslimani bez borbe zaplijenili od nevjernika, pa da je vrati kada je pohaba.
عربي Engleski Francuski
"Rat je varka."
عربي Engleski Francuski