Aina za kimatawi

Orodha ya Hadithi

Yakwamba mwanamke mmoja alipatikana katika baadhi ya vita vya Mtume -Rehema na Amani ziwe juu yake- akiwa kauwawa
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Atakayepigana ili liwe neno la Mwenyezi Mungu ndio la juu basi huyo yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa