ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

നബി(ﷺ)യുടെ യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവിന്റെ വചനം ഉന്നതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തവനാരോ അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാകുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹു ആദ്യകാലക്കാരെയും അവസാനകാലക്കാരെയും ഒരുമിച്ചുകൂട്ടിയാൽ ഓരോ വഞ്ചകനും വേണ്ടി ഓരോ പതാക ഉയർത്തപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടും: ഇന്നയാളുടെ മകൻ ഇന്നയാളുടെ വഞ്ചനയാകുന്നു ഇത്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഓ ജനങ്ങളേ, നിങ്ങൾ ശത്രുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് സൗഖ്യം ചോദിക്കുക.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്