หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

ฉันไม่ได้ทิ้งภัยใดหลังจากฉัน(เสียชีวิตไปแล้ว) ที่เป็นอันตรายต่อผู้ชายมากไปกว่าผู้หญิง
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส