หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

แท้จริงการดุอาอฺ (วิงวอนขอ) นั้นคือการอิบาดะฮฺ (เคารพภักดี)
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
ไม่มีสิ่งใดที่จะมีเกียรติยิ่ง ณ อัลลอฮฺ มากไปกว่าการขอดุอาอฺ
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส