عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول: "إنّ ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يَبْتَلِيَهم، فبعث إليهم ملَكًا، فأتى الأبرص؛ فقال: أيُّ شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قَذِرَني النَّاس به. قال: فمسحه فذهب عنه قَذَرُه، فأُعْطِيَ لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر -شك إسحاق-. فأُعْطي ناقة عُشَرَاءَ، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع؛ فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قَذِرَني الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأُعْطِيَ شعراً حسناً. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأُعْطِيَ بقرة حاملاً، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى؛ فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يَرُدَّ الله إليَّ بصري فأبصر به الناس. فمسحه فردَّ الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنَم، فأُعْطِي شاة والدًا. فأُنْتِجَ هذان، ووَلَّد هذا، فكان لهذا وادٍ مِن الإبل، ولهذا وادٍ مِن البقر، ولهذا وادٍ من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحِبال في سفري، فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أَتَبَلَّغُ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يَقْذَرُك الناس، فقيرًا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابرٍ. فقال: إن كنت كاذباً فصيَّرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرعَ في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، وردَّ عليه مثل ما ردَّ عليه هذا. فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحِبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي ردَّ عليك بصرك شاة أَتَبَلَّغُ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فردَّ الله إليَّ بصري، فخُذْ ما شِئْت ودَعْ ما شِئْت، فوالله لا أَجْهَدُك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أَمْسِكْ مالك؛ فإنما ابتُلِيتُم؛ فقد رضِيَ الله عنك، وسَخِط على صاحبيك".
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao: "Trojicu ljudi iz Benu Israila, gubavca, ćelavca i slijepca, Uzvišeni Allah htjede iskušati pa im posla meleka. Došao je kod gubavca rekavši mu: 'Šta ti je najdraže?' On odgovori: 'Lijepa boja, lijep ten i da se od mene odstrani ovo zbog čega me ljudi preziru.' On ga potra, nestade onoga zbog čega je bio prezren, i bi mu data lijepa boja i lijep ten kože. Onda ga upita: 'A koji imetak ti je najdraži?' Kaza: 'Deve ili krave'" (dvoumi se prenosilac Ishak), "pa mu bi data deva koja je steona već deset mjeseci i melek mu reče: 'Neka ti Allah podari bereketa u njoj.' Zatim je melek došao ćelavcu rekavši mu: 'Šta ti je najdraže?' On odgovori: 'Lijepa kosa i da se od mene odstrani ovo zbog čega me ljudi preziru.' Melek ga potra i nestade onoga zbog čega je bio prezren, i bi mu data lijepa kosa. Onda ga upita: 'A koji imetak ti je najdraži?' Kaza: 'Deve ili krave', pa mu bi data steona krava, a onda mu melek kaza: 'Neka ti Allah podari bereketa u njoj.' Potom je melek došao slijepcu rekavši mu: 'Šta ti je najdraže?' On odgovori: 'Da mi Uzvišeni Allah vrati vid pa da mogu gledati ljude.' Melek ga potra, i Uzvišeni Allah mu povrati vid. Onda ga upita: 'A koji imetak ti je najdraži?' Kaza: 'Ovce', pa mu bi data sjanjna ovca. Prva dvojica dobiše mladunčad, ovca se ojanji i tako sve dok prvi ne zaima punu dolinu deva, drugi krava, a treći ovaca. Zatim je melek došao gubavcu u njegovom prijašnjem liku, njegovoj slici i prilici, rekavši mu: 'Ja sam siromašni jadnik, okolnosti me sprečavaju od daljnjeg puta, za danas mi nema druge pomoći osim Allaha, pa tebe. Ja te preklinjem Onim Koji ti dade tu divnu boju, lijepu put i krda deva da mi daš jednu kamilu kako bih nastavio svoj put.' On reče: 'Imam ja puno obaveza!' On mu kaza: 'Kao da te poznajem, zar ti nisi bio prezreni gubavac, siromah, pa ti Allah dade imetak?' On reče: 'Ovaj imetak sam naslijedio od svojih djedova koji su naslijedili od svojih.' Onda mu melek kaza: 'Ako lažeš, neka te Allah povrati u prijašnje stanje!' Zatim je došao ćelavcu u njegovom ranijem liku, slici i prilici, rekavši mu kao i prvom, a on mu odgovori kao i prvi. On mu kaza: 'Ako lažeš, neka te Allah povrati u prijašnje stanje!' Zatim je melek došao slijepcu u njegovom bivšem liku i njegovoj slici i prilici, rekavši mu: 'Ja sam siromašni jadnik, putnik kojem okolnosti sprečavaju daljnji put, za danas mi nema druge pomoći osim Allaha, pa tebe. Ja te molim Onim Koji ti dade vid da mi daš jednu ovcu koja će mi omogućiti da nastavim svoj put.' On kaza: 'Bio sam slijep, i Allah mi povrati vid. Uzimaj šta hoćeš, a ostavi šta hoćeš! Tako mi Uzvišenog Allaha, danas ti u Njegovo ime ne uskraćujem ništa šta god uzmeš.' A on mu kaza: 'Zadrži svoj imetak, vi ste samo iskušani! Uzvišeni je zadovoljan tobom, a srdi se na dvojicu tvojih drugova.'"
Vjerodostojan - Muttefekun alejh

Objašnjenje

Vjerovjesnik, s.a.v.s., obavještava o trojici ljudi iz Benu Israila, od kojih je svaki pogođen nekom vrstom tjelesne bolesti i siromaštva. To su bili: gubavac, koji je imao različite boje po koži; ćelavac, koji je izgubio kosu ili dio kose; te slijepac. Uzvišeni Allah htjede da ih iskuša i ispita njihovo vjerovanje i njihovu zahvalnost, pa im posla meleka u liku čovjeka. Došao je prvo kod gubavca iz razloga što je njegova bolest najgora, najružnija i najprezrenija, rekavši mu: "Šta ti je najdraže?" On odgovori: "Lijepa boja, lijep ten i da se od mene odstrani ovo zbog čega me ljudi preziru." Nije tražio samo lijep boju nego i ten kože koja se kod lepre tako izobliči, postane suhoparna i neprirodno odvratna da pojača odbojnost i odvratnost prema takvom čovjeku. Onda ga upita: "A koji imetak ti je najdraži?" Kaza: "Deve ili krave." Prenosilac je bio u dilemi je li kazao deve ili krave. Preferirani stav je da su to bile deve jer dalji tok predaje to potvrđuje, te se kazuje: "Data mu je deva koja je noseća već deset mjeseci", a to je najvrijednija vrsta deve, uopće, a onda mu reče: "Neka ti Allah podari bereketa u njoj!" Dovi meleka je udovoljeno, kao što se dalje navodi u predaji ovog hadisa. Zatim je melek došao ćelavcu rekavši mu: "Šta ti je najdraže?" On odgovori: "Lijepa kosa i da se od mene odstrani ovo zbog čega me ljudi preziru. On ga potra samo po bolesnom mjestu, što je vjerovatnije, ili po čitavom tijelu, da bi ga cijelog blagoslovio. I nestade onoga zbog čega je bio prezren, bi mu data lijepa kosa. Onda ga upita: "A koji imetak ti je najdraži?" Kaza: "Krave", i bi mu data steona krava, a onda mu melek kaza: "Neka ti Allah podari bereketa u njoj!" Dovi je udovoljeno, kao što se dalje navodi u predaji ovog hadisa. Potom je melek došao slijepcu, rekavši mu: "Šta ti je najdraže?" On odgovori: "Da mi Uzvišeni Allah vrati vid, pa da mogu vidjeti ljude. Melek ga potra po očima, što je bliže logici, ili po čitavom tijelu, da ga svega obuhvati bereket i blagoslov. I Uzvišeni Allah mu povrati vid. Onda ga melek upita: "A koji imetak ti je najdraži?" Kaza: "Ovce", pa mu bi data ovca s janjcima, a kazano je u drugoj verziji da je bila sjanjna ovca. Prva dvojica dobiše mladunčad od deve i krave, a ovca se te prvi zaima punu dolinu deva, drugi krava, a treći ovaca. Zatim je melek došao gubavcu u njegovom prijašnjem liku, njegovoj slici i prilici dronjavog, bolesnog jadnika, nakon što je postao zdrav i bogat iza njegove prve posjete, rekavši mu: "Ja sam siromašni jadnik, u potrebi, okolnosti me sprečavaju od pronalaska opskrbe i hrane za daljnji put, danas mi nema druge pomoći osim Allaha, pa tebe, da s tvojom pomoći dospijem do cilja, jer ispoljavaš bogatstvo i dobrotu." Ovo je način na koji je pokušao da ga ubijedi da bi shvatio poentu, a to nije zbog toga što se željelo istaći da je to istinski tako. Zatim ga je, želeći ga ganuti, zakleo Onim Koji mu dade tu divnu boju, lijepu put, krda deva i imetak nakon što te iskušao sa siromaštvom i bolešću, da mu da jednu devu koja će mu omogućiti da nastavi putovanje. Ovaj reče: "Imam ja puno obaveza! Nemam ništa što mi pretiče preko mojih potreba da bih ti mogao dati, idi pa traži od drugog." On mu kaza: "Kao da te poznajem, zar ti nisi bio gubavac kojeg su ljudi prezirali, i siromah, pa ti Allah dade imetak i izliječi te?" On reče: "Ovaj imetak sam naslijedio od svojih djedova koji su naslijedili od svojih." Rezime je da je zanijekao svoje prvobitno loše stanje i ustvrdio da je on oduvijek bio u ovo lijepom stanju, tako da to nije ništa novo za njega. Ovo je nijekanje Božije blagodati i nezahvalnost na dobroti Onog Koji je daje, na što su ga naveli škrtost i tvrdičluk. Onda mu melek kaza: "Ako lažeš, neka te Allah povrati u prijašnje stanje!" Zatim je došao ćelavcu u njegovom ranijem liku, slici i prilici, u kojem su ga ljudi prezirali. Pa, iako mu je došao prvi put kada je bio u takvom stanju i desilo mu se što mu se desilo od iscjeljenja i bogatstva, on je zanijekao tu blagodat i uzoholio se tvrdeći da je imetak naslijedio od oca, tako da je uz poricanje pridodao i laž, što o njemu govori kao o osobi krajnje prokletoj i glupoj do nivoa koji nisu dosegli drugi. Melek mu je kazao kao i gubavcu, a on mu je odgovorio isto kao i gubavac. Melek mu kaza: "Ako lažeš, neka te Allah povrati u prijašnje stanje!" Zatim je melek došao slijepcu u njegovom bivšem ljudskom liku i njegovoj slici i prilici, rekavši mu: "Ja sam siromašni jadnik, putnik kojeg okolnosti sprečavaju da dalje putuje, danas mi nema druge pomoći osim Allaha, pa tebe. Ja te molim Onim Koji ti dade vid da mi daš jednu ovcu koja će mi omogućiti da nastavim svoj put." On kaza, sjećajući se Allahovih blagodati koje mu dade i svoga lijepog stanja nakon siromaštva: "Bio sam slijep i Allah mi povrati vid. Uzimaj šta hoćeš, ostavi šta hoćeš! Tako mi Uzvišenog Allaha, danas ti u Njegovo ime ne uskraćujem ništa šta god uzmeš." A melek mu kaza: "Zadrži svoj imetak, vi ste samo iskušai i ispitani. Uzvišeni Allah, Koji je Znalac svih stvari, samo vas je testirao da bi vaši postupci ostavili trag, jer nagradu Uzvišeni Allah vezuje za ono što je vidljivo u pojavnom svijetu, a ne temeljeći je na Svom znanju. On je zadovoljan tobom, a na dvojicu tvojih drugova, gubavca i ćelavca, rasrdio se.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Kineski Perzijski Indijanski
Prikaz prijevoda