Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Khi thời tiết thật nóng bức thì hãy chờ thời tiết dịu lại rồi mới hành lễ Salah, quả thật cái nóng đó xuất phát từ hơi nóng của hỏa ngục.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu người đi ngang qua trước mặt người đang dâng lễ nguyện Salah biết được tội lỗi phải gánh chịu cho hành động đó của y thì chắc chắn việc y phải đứng lại trong bốn mươi ... sẽ tốt hơn việc y đi ngang qua trước mặt người đang dâng lễ nguyện Salah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp