Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Khi Thiên Sứ của Allah- cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người- cùng với những bạn đạo của Người đã đến Makkah, thì những kẻ đa thần thông báo rằng: Sẽ đến với các ngươi một nhóm người trở nên suy yếu bởi sức nóng của thành phố Yathrib (Madinah). Do đó Thiên Sứ đã ra lệnh cho họ phải đi bộ nhanh xung quanh Ka'bah trong ba vòng đầu tiên, cũng như đi bộ chậm giữa góc Đá đen và góc Ya'maani
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Làm ít nhưng được phước nhiều.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đó là thiên lộc mà Allah ban tặng cho các ngươi, các ngươi còn miếng thịt nào chiêu đã Ta không? Chúng tôi liền gởi cho Người ít thịt và Người đã ăn nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi đã chưa lễ nguyện Salah 'Asr khi mà mặt trời đã sắp lặn. Thiên Sứ của Allah nói: Thề bởi Allah, Ta cũng chưa lễ nguyện Salah 'Asr. Rồi chúng tôi đến But-haan, Người làm Wudu' và chúng tôi cũng làm Wudu', xong Người dâng lễ nguyện Salah 'Asr sau khi mặt trời đã lặn, rồi tiếp tục dâng lễ nguyện Salah Maghrib sau đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chúng tôi xuất chinh cùng Thiên Sứ của Allah ﷺ trong một trận chiến, chúng tôi gồm sáu người nhưng chỉ có một con lạc đà, cho nên mỗi người thay phiên cưỡi một đoạn đường, vì thế mà đôi bàn chân của chúng tôi ai nấy đều bị nứt da toét thịt.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Này S'ad bin Mu-'az, tôi xin thề với Chủ Nhân của K'abah là tôi ngửi được mùi của thiên đàng ngoài Uhud này.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chúng tôi đã cùng mọi người kể cả trẻ em đến Thaniyatul Wad'a để đón Thiên Sứ của Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Thần vẫn luôn bao trùm y bằng các chiếc cánh của họ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp