Danh mục Hadith

Điều gì Ta cấm các ngươi thì các ngươi hãy tránh xa nó, và điều gì Ta bảo các ngươi thì các ngươi hãy thực hiện nó theo khả năng của các ngươi; bởi quả thật, những người thời trước các ngươi đã bị hủy diệt chỉ vì họ hỏi quá nhiều và thường làm trái lệnh các vị Nabi của họ.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Chẳng lẽ ngươi không biết rằng quả thật Islam sẽ phá hủy (những tội lỗi) trước đó, cuộc Hijrah sẽ phá hủy (những tội lỗi) trước đó, và quả thật việc hành hương sẽ phá hủy (những tội lỗi) trước đó?
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Người dân Israel thường để các vị Nabi lên làm lãnh đạo các vụ việc của họ, cứ mỗi lần một vị Nabi qua đời thì một vị Nabi khác được cử phái đến, và quả thật sẽ không có vị Nabi nào đến sau Ta mà sau Ta sẽ có nhiều vị Khalif
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Một người phụ nữ không đi đâu xa hai ngày trừ khi có chồng hoặc một Mahram đi cùng
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Với những thứ chúng ta đang hưởng thụ ở trần gian tôi e đây là những điều tốt được ban sớm cho chúng ta.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Tôi đã tham dự buổi thực hiện lễ nguyện cùng với Thiên sứ của Allah vào ngày Eid,vì vậyThiên sứ bắt đầu với việc thực hiện lễ nguyện không có Azan và không Ikomah trước khi đọc bài thuyết giảng,khi Thiên sứ Muhammad kết thúc việc thực hiện lễ nguyện thì Thiên sứ đứng dựa vào Bilal và Ngài ra lệnh cho họ phải biết kính sợ Allah và Ngài thúc giục họ phải tuân theo Allah,và Ngài thuyết giảng cho họ và nhắc nhở họ
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Nói chuyện từ lúc nằm nôi chỉ có ba người
عربي tiếng Anh tiếng Urdu