Danh mục Hadith

Người dân Israel thường để các vị Nabi lên làm lãnh đạo các vụ việc của họ, cứ mỗi lần một vị Nabi qua đời thì một vị Nabi khác được cử phái đến, và quả thật sẽ không có vị Nabi nào đến sau Ta mà sau Ta sẽ có nhiều vị Khalif
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Với những thứ chúng ta đang hưởng thụ ở trần gian tôi e đây là những điều tốt được ban sớm cho chúng ta.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có ba người đàn ông đi đường ghé vào một hang núi để nghỉ qua đêm bởi trời đã tối. Sau khi họ vào hang thì đột nhiên một tảng đá to từ phía trên núi lăn xuống lắp miệng hang lại làm họ kẹt bên trong.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã tham dự buổi thực hiện lễ nguyện cùng với Thiên sứ của Allah vào ngày Eid,vì vậyThiên sứ bắt đầu với việc thực hiện lễ nguyện không có Azan và không Ikomah trước khi đọc bài thuyết giảng,khi Thiên sứ Muhammad kết thúc việc thực hiện lễ nguyện thì Thiên sứ đứng dựa vào Bilal và Ngài ra lệnh cho họ phải biết kính sợ Allah và Ngài thúc giục họ phải tuân theo Allah,và Ngài thuyết giảng cho họ và nhắc nhở họ
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nói chuyện từ lúc nằm nôi chỉ có ba người
عربي tiếng Anh tiếng Pháp