Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Người dân Israel thường để các vị Nabi lên làm lãnh đạo các vụ việc của họ, cứ mỗi lần một vị Nabi qua đời thì một vị Nabi khác được cử phái đến, và quả thật sẽ không có vị Nabi nào đến sau Ta mà sau Ta sẽ có nhiều vị Khalif
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có ba người đàn ông đi đường ghé vào một hang núi để nghỉ qua đêm bởi trời đã tối. Sau khi họ vào hang thì đột nhiên một tảng đá to từ phía trên núi lăn xuống lắp miệng hang lại làm họ kẹt bên trong.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nói chuyện từ lúc nằm nôi chỉ có ba người
عربي tiếng Anh tiếng Pháp