عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ayon kay Ibnu`Abbās, malugod si Allah sa kanilang dalawa, ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nag-ayuno sa Araw ng `Āshurā’ at ipinag-utos niya ang pag-aayuno roon.
[Tumpak] - [Napagkaisahan ang katumpakan]

Ang pagpapaliwanag

Nagkaisa ng pahayag ang mga maalam na ang pag-aayuno sa Araw ng `Āshurā’ ay sunnah at hindi tungkulin. Nagkaiba-iba sila sa hatol nito sa simula ng Islam noong isinabatas ang pag-ayuno nito, bago ang pag-aayuno sa Ramaḍān, kung ang pag-aayuno ba ay tungkulin o hindi? Batay sa pagsasaalang-alang sa katumpakan ng pahayag ng sinumang nagtuturing na ito ay tungkulin, napawalang-bisa na ang pagkatungkulin nito ng mga tumpak na ḥadīth, kabilang sa mga ito: Ayon kay `Ā’ishah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na ang liping Quraysh ay nag-aayuno noon sa Araw ng `Āshurā noong Panahon ng Kamangmangan. Pagkatapos ay ipinag-utos ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ang pag-ayuno nito hanggang sa isinatungkulin ang pag-aayuno sa Ramaḍān. Nagsabi ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: "Ang sinumang nagnais, mag-ayuno siya nito; at ang sinumang nagnais, itigil niya ang pag-aayuno." Itinala ito nina Imām Al-Bukhārīy sa Ṣaḥīḥ niya 3/24 numero 1893 at Imām Muslim sa Ṣaḥīḥ niya 2/792 numero 1125. Tingnan: Sharḥ Muslim 4/8, at Al-Fatḥ 4/246.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية السنهالية الكردية الهوسا البرتغالية
Paglalahad ng mga salin