Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

O Allah! Sinuman ang mamuno-o mamahala mula sa kahit na kaunting bagay sa aking Ummah,at nagpahirap siya sa kanila;naway pahirapan mo siya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Iniisip ko na kayo ay nakarinig na si Abū `Ubaydah ay dumating na may dala mula sa Baḥrain
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses