உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

அவர்கள் சொல்வதைக் கேட்டு அவர்களுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடவுங்கள்.ஏனெனில் அவர்களின் மீது சுமத்தப்பட்டது எதுவோ அதனை அவர்கள் செய்வது அவர்களின் கடமை. உங்கள் மீது சுமத்தப்பட்டது எதுவோ அதனை நீங்கள் செய்வது உங்களின் கடமை,
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
நாம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு செவிசாய்த்து கட்டுப் படுவோம் என சத்தியப்பிரமானம் செய்தால் எங்களுக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "உங்களுக்கு முடியுமானவற்றில்" எனக் கூறுவார்கள்
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு