Aina ndogo

Orodha ya Hadithi

Yakuwa Mtume -Rehema na amani ziwe juu yake- amekataza kunyoa kiduku
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Kila mmoja miongoni mwenu ni mchunga hivyo ataulizwa kuhusu raia wake
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu