உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

நபி (ஸல்) அவர்கள் முடியில் சிலதை வைத்து, சிலதை மழிப்பதைத் தடுத்தார்கள்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உருது