Aina za kimatawi

Orodha ya Hadithi

Mwenye kufanya ibada ambayo haipo katika dini yetu atarudishiwa mwenyewe
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Atakayelingania katika uongofu, atakuwa kwake kapata malipo mfano wa malipo ya aliyemfuata, halipunguzi hilo chochote katika malipo yao, na atakayelingania katika upotofu atakuwa kwake na madhambi mfano wa madhambi ya yule aliyemfuata, halipunguzi hilo katika madhambi yao chochote
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa