عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه مرفوعاً: «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أَمَة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم . قال: فأعرض عني. قال: فَتَنَحَّيْتُ فذكرت ذلك له. قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟!».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

Segundo Uqbah ibn Al-Hárith - Que Allah esteja satisfeito com ele - através do profeta relatou: << Ele casou a Ummu Yahya bint Abu Ihaab, então veio uma escrava negra e disse: Eu vos amamentei, e disse isso para o profeta - Que a paz e bençãos de Allah estejam sobre ele -. Ele disse: Afastou-se de mim. Disse: Afastei-me e falei isso com ele. Ele (profeta): Como fazes isso se ela alegou que vos amamentou?! >>
Autêntico - Relatado por Bukhari

Explanação

Uqbah ibn Al-Hárith casou com Ummu Yahya bint Abu Ihaab, então apareceu uma escrava negra que lhe informou que ela (Ummu Yahya) foi amamentada por ela junto com o seu marido, e que eles são irmãos de leite. Ele disse ao profeta - Que a paz e bençãos de Allah estejam sobre ele - os dizeres dela, e que ela é mentirosa nas suas alegações. O profeta - Que a paz e bençãos de Allah estejam sobre ele - reprovando-lhe o desejo de permanecer com ela (esposa), mesmo com o testemunho desta escrava, disse: Como fazes isso, se esta mulher já disse o que disse e testemunhou o que sabe?

Tradução: Inglês Francês Espanhola Turco Urdu Indonésia Bosnia Russa Bangali Chinesa Persa Tagalo indiano
Ver as traduções