အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

မုဆိုးမနှင့် ဆင်းရဲသားတို့အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ လမ်းတော်တွင် စစ်မက်တိုက်ခိုက်သူကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်
အမလ်ကျင့်ဆောင်မှုသည် ခြောက်မျိုးရှိပြီး လူသည် လေးမျိုးလေးစားရှိသည်။