فهرست احادیث

رسول الله - صلى الله عليه و سلم - رشوه دهنده و رشوه گيرنده در قضاوت را لعنت كرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم سر و صدايی جلوی خانه اش شنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس با سوگند دروغ خود را وادار به تصاحب مال مسلمانی کند، درحالی الله متعال را ملاقات می کند که بر او خشمگين است.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر حاکم (قاضی) اجتهاد کند و حکمِ درستی صادر نمايد، دو پاداش به او می رسد؛ اما اگر اجتهاد کند و در صدور حکم دچار اشتباه شود، يک پاداش به او می رسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آیا به شما از بهترین گواهان خبر ندهم؛ کسی که قبل از تقاضای شهادت از وی، گواهی دهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی در کنار منبر من سوگند دروغ نمی خورد هرچند درباره ی سواکی سبز باشد، مگر اینکه جایگاه خود را در آتش آماده کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچکس درحالی که عصبانی هست، بین دو نفر قضاوت و داوری نکند.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردی از مردی ديگر زمينی خريد. مرد خريدار در آن زمين، كوزه ای پر از طلا يافت.
عربي انگلیسی فرانسوی
دو زن بودند که دو پسربچه ی خود را به همراه داشتند؛ گرگ آمد و پسرِ يکی از آنها را بُرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
شهادت دادن صحرانشین علیه شهرنشین جایز نیست.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم با سوگند خوردن (مدعی) و يک شاهد، قضاوت نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم از گروهی خواست تا سوگند ياد كنند. هريك از آنان می خواست جلوتر از ديگران سوگند ياد كند. پس رسول الله صلى الله عليه وسلم برای اينكه چه كسی زودتر سوگند ياد كند، در بین آنها قرعه كشی كرد.
عربي انگلیسی فرانسوی