عن أبي العَلاء بن عُمير -رضي الله عنه-، قال: كنتُ عند قَتادة بن مِلْحان حين حُضِر، فمرَّ رجل في أقْصى الدَّار، قال: فأبْصرْتُه في وجْهِ قتادة، قال: وكنتُ إذا رأيتُه كأنَّ على وجْهِه الدِّهان، قال: «وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَسَح على وجْهِه».
[صحيح.] - [رواه أحمد.]
المزيــد ...

Ebu Ala b. Umejr, radijallahu anhu, kazuje: “Bio sam prisutan kad je Katada b. Milhan ležao na samrti. Neki je čovjek prošao kroz stražnji dio kuće, te sam ga opazio na Katadinom licu – imaše sjajno lice, kao da je namazano uljem, jer ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pogladio po licu.”
[Vjerodostojan] - [Hadis bilježi imam Ahmed]

Objašnjenje

Ebu Ala b. Umejr bio je kod Katade b. Milhana, radijallahu anhu, koji je ležao na samrtnoj postelji, te je neki čovjek prošao stražnjim dijelom kuće, a Ebu Ala vidio ga je na licu Katade, jer je njegovo lice bilo poput ogledala i izgledalo je kao da je namazano uljem. Lice Katade ovako je izgledalo jer ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom pogladio po licu. Zbog tog čina i bereketa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovo lice postalo je čisto i sjajno.

Prijevod: Engleski Ruski Kineski Perzijski Indijanski Ujgurski Hausa
Prikaz prijevoda