عن عائشة -رضي الله عنها- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث رجلا على سَرِيَّةٍ فكان يَقْرَأ لأصحابه في صلاتهم، فَيَخْتِمُ بـ«قل هو الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: سَلُوهُ لأَيِّ شيء صَنَع ذلك؟ فسألُوه، فقال: لِأنَّها صِفَةُ الرحمن -عز وجل-، فأنا أُحِب أَنْ أَقْرَأ بها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أَخْبِرُوه: أنَّ الله -تعالى- يُحِبُّه».
[صحيح.] - [متفق عليه.]

الترجمة الإنجليزية ‘A’ishah, may Allah be pleased with her, reported that Allah's Messenger, may Allah's peace and blessings be upon him, appointed a man in charge of an army unit who led them in prayer; he always concluded his recitation with Surat-ul-Ikhlaas. Upon their return to Madinah, they mentioned this to the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, who said: "Ask him why he did so?" He was asked, and he responded: "This Surah contains the Attributes of Allah, the Gracious, and I love to recite it." The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, then told them: "Tell him that Allah loves him."
الترجمة الفرنسية ʽÂ’ishah relate : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a envoyé un homme à la tête d'une expédition, celui-ci récitait pour ses compagnons, lors de leurs prières, et terminait toujours par « Dis : Il est Allah, Unique ». A leur retour, ils en parlèrent au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) qui dit alors : « Demandez-lui pourquoi il a agi de la sorte ». Quand ils lui demandèrent, il dit : « Elle est la description du Miséricordieux, c'est pourquoi j'aime la réciter ». Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dit alors : « Informez-le qu'Allah, Exalté soit-Il, l'aime ».
الترجمة الأسبانية Narró Aisha, Al-lah esté complacido de ella, “que el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- envió al frente de una expedición militar a un hombre que, al guiar a sus compañeros en la oración, solía terminar su recitación del Corán con la Sura de Al-Ijlas [Corán, 112]. Cuando regresaron de la expedición, le contaron este hecho al Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- y él les dijo: ‘Preguntenle por qué motivo lo hacía así’. Le preguntaron y él respondió: ‘Porque es un atributo del Misericordioso, Majestuoso y Excelso sea. Y me gusta recitar esa Sura’. Entonces, el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- dijo: ‘Informenle de que Al-lah, Altísimo sea, lo ama’”.
الترجمة الإندونيسية Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, "Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah mengutus seorang sahabat untuk memimpin pasukan sariyah (perang yang tidak diikuti Rasulullah-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-). Sahabat ini senantiasa mengimami salat pasukannya dan mengakhiri bacaannya dengan (surah) Qul Huwallāhu Aḥad. Ketika kembali ke Madinah mereka melaporkannya kepada Rasulullah. Lantas beliau bersabda, "Tanyakan kepadanya apa alasan dia melakukan itu?" Maka mereka menanyakan kepadanya, lalu ia menjawab, "Karena di dalamnya terdapat sifat Allah dan aku senang membacanya." Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Beritahukan kepadanya bahwa Allah menyintainya."
الترجمة البوسنية Aiša, radijallahu 'anha, kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao jednog čovjeka kao zapovjednika izvidnice. Čovjek je na završetku svakog namaza učio suru (Kul huvallahu ehad), a kada se vratiše, to spomenuše Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. 'Upitajte ga zašto je to činio?' - reče im Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kada su ga pitali, on im odgovori: 'Zato što su u toj suri svojstva Milostivog, i ja volim da je učim.' 'Recite mu da ga Uzvišeni Allah voli, reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.'“
الترجمة الروسية ‘Айша (да будет доволен ею Аллах) передала: «Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отправил в боевой поход отряд под командованием одного человека, который был имамом для своих товарищей во время молитв и всегда завершал их, читая: "Скажи: <Он, Аллах, Один...>" [сура 112 "аль-Ихлас=Искренность"]. Когда они вернулись, об этом рассказали Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), который велел: "Спросите его, почему он делает это?" Ему задали этот вопрос, и он ответил: "В этой суре упоминается об атрибутах Милостивого, и поэтому я люблю читать её". Узнав о том, что он сказал, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) велел: "Скажите ему, что Всевышний Аллах любит его"».

أمَّرَ النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض أصحابه على سَرِيَّة؛ لتدبيرهم والحكم بينهم، وحتى لا تكون الأمور فوضى، ويختار أقومهم دينًا وعلمًا وتدبيرًا، ولذا كان الأمراء هم الأئمة في الصلاة والمفتون؛ لفضل علمهم ودينهم، فكان يقرأ "قل هو الله أحد" في الركعة الثانية من كل صلاة؛ لمحبته لله وأسمائه وصفاته، ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره. فلمَّا رجعوا من غزوتهم إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ذكروا له ذلك، فقال: سلُوه لأيِّ شيء يصنع ذلك، أهو لمحض المصادفة أم لشيء من الدواعي؟ فقال الأمير: صنعت ذلك لاشتمالها على صفة الرحمن -عز وجل-، فأنا أحب تكريرها لذلك. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أخبروه، أنه كما كرر هذه السورة لمحبته لها؛ وهذا لما تضمنته من صفات الله العظيمة التي دلت عليها أسماؤه المذكورة فيها: فإن الله يحبه.

الترجمة الإنجليزية The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, appointed a man in charge of an army unit to be in charge and judge between them so that everything take place in an orderly fashion and without chaos. He chose the most religious, knowledgeable, and expert one of them. For this reason, rulers and scholars were to lead the prayers due to their knowledge and religion. He always concluded his recitation with Surat-ul-Ikhlaas in the second Rak‘ah (unit of prayer) of every prayer because of his love of Allah and His names and attributes. It is natural whenever someone loves something that he increases its remembrance. When they returned to Madinah, they reported this to the Prophet. So he said: "Ask him why he does this!" Is it a coincidence, or is there a special reason? The leader said: "I do this because this Surah contains the attributes of the Most Merciful (Allah) and I love to repeat it because of this. So the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, said: "Inform him, just as he repeats this Surah ـــ because of what it contains of Allah's beautiful names and attributes and because he loves it ــــ Allah loves him as well."
الترجمة الفرنسية Le Prophète (sur lui la paix et le salut) envoya une expédition et lui désigna un chef. Celui-ci avait pour fonction de diriger et juger entre ses membres, de sorte qu'ils ne soient pas désorganisés. Il avait l'habitude de choisir pour ce poste le plus droit, le plus savant et le plus apte d’entre eux à diriger, c'est pourquoi les chefs étaient aussi les imams pour la prière et donnaient des avis juridiques, en raison de leur supériorité du point de vue de la piété et du savoir. L'homme en question, donc, récitait toujours la Sourate « Dis : il est Allah, l'Unique » [Coran : 112] dans le deuxième cycle de la prière, car il aimait Allah, Ses noms et Ses attributs. Et celui qui aime une chose la mentionne beaucoup. En revenant de leur expédition, ils en parlèrent au Prophète (sur lui la paix et le salut), qui leur dit de lui demander : pourquoi fait-il cela ? Est-ce un simple hasard ou le fait-il pour une raison particulière ? Ce chef répondit qu'il récitait cette Sourate parce qu'elle contient une description du Miséricordieux et qu'il aimait la répéter pour cette raison. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : transmettez-lui que, de la même façon qu'il aime cette Sourate et aime la répéter parce qu'elle renferme des attributs divins, qui sont indiqués par les noms divins qu'elle contient, Allah l'aime, et c'est là une bien grande faveur.
الترجمة الأسبانية El Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- envió al frente de una expedición militar a uno de sus compañeros, para que esté al tanto de sus asuntos y para que imponga justicia entre los combatientes, y así evitar que reine el caos. Solía elegir el más capacitado de todos en cuanto a conocimiento de la religión, el de mejor obra y el más apto para las dotes de mando. Por este motivo, los dirigentes o emires eran los imames que dirigían la oración y los que emitían los dictámenes jurídicos dado su conocimiento de la norma religiosa. Este compañero, cuando guiaba a sus compañeros en la oración, solía recitar la Sura de Al-Ijlas [Corán, 112] en la segunda postración de la oración, debido a su amor por Al-lah, sus más bellos Nombres y Atributos. Cuando regresaron de la expedición, le contaron este hecho al Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- y él les dijo: “Preguntenle por qué motivo lo hacía así”. El emir de esa expedición dijo que lo hizo así porque esa Sura comprende el atributo del Misericordioso, Majestuoso y Excelso sea. Y que a él le gusta recitarla constantemente. Entonces, el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- le dijo que le informaran de que, al igual que él repetía esa Sura por su amor de Al-lah, y porque contiene sus más bellos Nombres y Atributos, Al-lah, Altísimo sea, lo ama a él por ello. ¡Y qué don más bendecido ha obtenido!
الترجمة الإندونيسية Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengangkat salah seorang sahabat menjadi pemimpin ekspedisi untuk mengatur siasat perang dan memutuskan perkara di antara mereka agar tidak terjadi kekacauan dan kisruh. Beliau senantiasa memilih orang yang paling cakap agamanya, keilmuannya dan strategi perangnya. Oleh sebab itu, semua pemimpin pasukan perang pasti menjadi imam salat sekaligus menjadi mufti karena keutamaan agama dan kapasitas keilmuannya. Pemimpin yang ditunjuk itu selalu membaca surah "Qul Huwallāhu Aḥad" di rakaat kedua dalam salat berjamaah karena rasa cintanya kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Dan siapapun yang menyintai sesuatu pasti selalu ingat dan menyebutnya. Ketika kaum Muslimin kembali dari perang, mereka menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan melaporkan kebiasaan sang pemimpin. Lantas Rasulullah bersabda, "Tanyakan kepadanya apa alasannya melakukan itu, apakah kebetulan saja ataukah ada alasan khusus?" Sang pemimpin menjawab, "Aku membacanya karena surah tersebut mengandung sifat-sifat Allah, sehingga aku senang mengulang-ulanginya." Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Beritahukan kepadanya, sebagaimana ia mengulang-ulang membaca surah tersebut karena kecintaannya -sebab surah ini mencakup sifat-sifat Allah yang otomatis menunjukkan nama-nama Allah di dalamnya- maka Allah menyintainya." Alangkah besarnya keutamaan surah itu .
الترجمة البوسنية Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učio je (u sebi) u prva dva rekata podneva "Fatihu" i dvije sure, a u dva zadnja samo "Fatihu". Ponekad bi učio tako da nam omogući da čujemo poneki ajet.
الترجمة الروسية Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) назначил командиром боевого отряда одного из своих сподвижников, дабы он руководил их походом и принимал решения. Это было сделано во избежание хаоса и беспорядка. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) всегда назначал командирами самых стойких в вере, опытных и рассудительных людей. По этой причине командиры обычно были имамами своих товарищей во время молитвы, а также лицами, к которым обращались за разъяснением религиозно-правовых вопросов, ибо они обладали наибольшими шариатскими знаниями и отличались особой прямотой в религии. Как следует из данного хадиса, один из этих командиров всегда читал суру, начинающуюся со слов: «Скажи: "Он, Аллах, Один..."» (сура 112 «аль-Ихлас=Искренность»), во втором ракяте каждой молитвы. Он поступал так из-за своей сильной любви к Аллаху, Его именам и атрибутам, ведь, как известно, если кого-то любишь, то чаще всего его и упоминаешь. Когда отряд вернулся из боевого похода, его участники рассказали об этом Пророку (да благословит его Аллах и приветствует). Тогда он велел им спросить его: «Почему он делает это?» Постоянное чтение данной суры в молитве было чистым совпадением или это было вызвано конкретной причиной? Командир отряда ответил, что он делал это по одной причине: данная сура содержит в себе атрибуты Милостивого, и поэтому он любил повторять её. Узнав об ответе, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) велел сообщить ему, что поскольку этот человек любил повторять эту суру из-за любви к ней, — что было вызвано содержащимися в ней великими атрибутами, на которые указывают упоминаемые там имена Аллаха, — то и Всевышний Аллах возлюбил его и внушил ему привязанность к этой суре по Своей милости.
الكلمة المعنى
- بعث رجلًا أرسله أميرًا.
- سرية من السرى أي المشي بالليل، وهي القطعة من الجيش يرسلها القائد، أقلها خمسة رجال وأكثرها أربعمائة؛ سُميت بذلك لأنَّ غالب سيرهم يكون بالليل؛ للإرفاق بهم أو بقصد التخفي لقلتهم؛ إلا أنَّ أهل المغازي يجعلون وجود النبي -صلى الله عليه وسلم- هو المُميِّز للسرية عن الغزوة.
- فيختم بـ«قل هو الله أحد» ينهي القراءة بقراءة سورة (قل هو الله أحد)، إما في قراءة كل ركعة، وإما في قراءة الركعة الأخيرة.
- يصنع ذلك ينهي بقراءة سورة (قل هو الله أحد).
- لأنها أي السورة.
- صفة الرحمن تحتوي على صفة الرحمن -سبحانه وتعالى- بما فيها من الأسماء الدالة على الصفات، وليس فيها ذكر لغير صفات الله -عز وجل-.
- يحبه المحبة في اللغة الوداد, ومحبة الله للعبد صفة من صفاته تحمل على ما تقتضيه في اللغة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل.
1: جواز قراءة قصار المُفصَّل، حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض.
2: فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها.
3: أن تفضيل بعض القرآن على بعض عائد لما يحتوى عليه المفضَّل من تمجيد الله والثناء عليه، فهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشريك والصمدية المثبتة لله -تعالى- جميع صفات الكمال ونفي الوالد والولد، الذي هو من لوازم غناه ونفى الكفء المتضمن نفي المماثل ولذا فهي تعدل ثلث القرآن.
4: أن الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها.
5: أنه ينبغي أن يكون أصحاب الوِلايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين.
6: أنه من أحب صفات الله وَتَذوَّق حلاوة مناجاته بها فالله يُحبه؛ لأن الجزاء من جنس العمل.
7: أن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والعمال لقصد الإصلاح لا يُعَدُّ وشاية ولا نميمة.
8: مشروعية بعث السَّرَايا لقتال الكفار والتأمير عليهم.
9: أن أميرهم أحق بإمامتهم في الصلاة لكونه صاحب السُلْطان عليهم.
10: مشروعية التثبت في الأمور قبل الحكم عليها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (سَلُوهُ لأَيِّ شيء صنع ذلك؟).
11: إثبات صفة المحبة لله -تعالى-.
12: جواز القراءة في الركعة الواحدة بسورتين فأكثر.
13: جواز تخصيص بعض القرآن بالاستكثار منه.

تيسير العلام للبسام الناشر: مكتبة الصحابة، الإمارات - مكتبة التابعين، القاهرة الطبعة- العاشرة، 1426 هـ - 2006 م. تنبيه الأفهام للعثيمين، طبعة مكتبة الصحابة - الإمارات - مكتبة التابعين- القاهرة- الطبعة الأولى 1426. الإلمام بشرح عمدة الأحكام لإسماعيل الأنصاري -طبعة دار الفكر- دمشق -الأولى 1381. صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيلالجعفي البخاري - تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر -الناشر : دار طوق النجاة - الطبعة الأولى 1422هـ. صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي - الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. تأسيس الأحكام، أحمد بن يحيى النجمي- دار المنهاج- القاهرة- مصر -الطبعة الأولى.