Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Chúng tôi đã xuất Zakah Fit-ri trong thời của Thiên Sứ là một S'a thức ăn hoặc S'a lúa mạch hoặc S'a pho mát hoặc S'a nho khô.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp