Podkategorije

Lista hadisa

"Mi smo u doba Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, davali sadekatul-fitr po jedan sa' hrane (pšenice), ili sa' ječma ili sa' hurmi ili sa' suhog sira ili po jedan sa' suhog grožđa..."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik je odredio sadakatul-fitr", ili je kazao, "ramazanski sadakatul-fitr, na mušku i žensku osobu - na slobodnog i na roba, po jedan sa'a hurmi ili polovinu sa'a ječma. Potom je svijet to zamijenio polovinom sa'a pšenice. To je odredio i na malodobnog i na punoljetnog."
عربي Engleski Francuski
Musliman nije dužan da na svoga roba ili konja dadne zekat.
عربي Engleski Francuski