Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Ai uống từ các vật đựng bằng vàng hoặc bạc thì quả thật y chỉ đang kéo lửa của Hỏa Ngục vào bụng của mình.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, nó không bẩn vì nó thuộc loài động vật sinh sống xung quanh con người.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah đi ngang qua một nhóm đàn ông Quraish đang kéo lê một con cừu to bằng con lừa. Thiên Sứ của Allah bảo họ: Sao các ngươi không lấy da của nó để dùng? Họ nói: Thưa nó đã chết. Thiên Sứ của Allah nói: Nước và Qarazh (lá keo và vỏ xồi tức chất tẩy) sẽ làm sạch nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cái nồi của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người - bị nứt, Người đã cho hàn vá chỗ nứt đó bằng bạc.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp