Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Qủa thật ta thương yêu ngươi vì Allah, bởi thế ông ấy nói: Có thể Allah sẽ thương yêu ngươi, vì Ngài mà ngươi đã thương yêu ta
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Một phần của sự tán dương Allah- Đấng Tối Cao -: là thể hiện sự tôn kính người đàn ông già lớn tuổi trong Islam, và người biết đọc kinh Qur'an, miễn y không vượt quá mức quy định trong đó, cũng không lánh xa Nó, và tôn kính người lãnh đạo công bằng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, ta là Sứ Giả của Allah được cử phái đến cho ngươi biết rằng quả thật Ngài yêu thương ngươi giống như ngươi đã yêu thương người đó vì Ngài.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chẳng phải các ngươi được phù hộ và được ban cho bổng lộc là chỉ vì những người yếu thế của các ngươi đó sao?
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã nhìn thấy bảy mươi người ở Suffah, không một người đàn ông nào trong số họ có vải quấn làm áo.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Với những thứ chúng ta đang hưởng thụ ở trần gian tôi e đây là những điều tốt được ban sớm cho chúng ta.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp