kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Maimakon haka, yana kama da kyakkyawan zama da mummunan zama, kamar mai ɗaukar miski, kuma mai busa ƙaho
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya kusanta ya kasance mafi Alkairin Dukiyar Musulmi iya ce Dabbobinsa da yake kiwansu a gefen duwatsu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai yana daga cikin Girmama Allah girmama Ma'abocin furfura a Musulunci da Mahaddacin Alqur'ani wanda baya shige gona da iri a cikinsa ko mai sakaci da shi da kuma girmama mai Mulki mai Adalci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ni manzon Allah ne zuwa gare ku, cewa Allah ya ƙaunace ku kamar yadda kuka ƙaunace shi a cikinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ana taimakonku ne ko ana Azurtaku sai saboda Raunananku?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah mai girma da daukaka ya ce: Wadanda suke kauna a cikin Jalali suna da mimbarin haske wanda annabawa da shahidai suka raya shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mutane masu zafin rai da sahabbai gaba ɗaya a cikin wannan duniyar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah madaukaki ya ce: Soyayya ta wajibi ce ga wadanda suke kauna a cikina, suka zauna tare da ni, kuma suka ketare ni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci