Podkategorije

Lista hadisa

"Primjer dobrog druga i lošeg druga je kao primjer prodavca miska i onoga koji puše u kovački mijeh; prodavac miska ili će ti ga pokloniti, ili ćeš ga od njega kupiti, ili ćeš barem od njega osjetiti lijep miris, a onaj koji puše u kovački mijeh ili će ti spaliti odjeću, ili ćeš od njega osjetiti ružan miris."
عربي Engleski Francuski
"Uskoro će najbolja imovina muslimana biti stado za kojim će on ići po vrhovima brda."
عربي Engleski Francuski
"Ja te zaista volim u ime Allaha." "Zavolio te Onaj zbog Koga si ti mene zavolio.", odgovori mu.
عربي Engleski Francuski
Zaista, u veličanje Allaha Uzvišenog spada i poštovanje muslimana sijedih vlasi, hafiza koji ne pretjeruje glede Kur'ana, a i ne zanemaruje ga, kao i poštovanje pravedna namjesnika.
عربي Engleski Francuski
Ja sam izaslanik od Allaha da te obavijestim da te Allah voli, kao što ti voliš svog brata radi Allaha.
عربي Engleski Francuski
Vi niste potpomognuti niti opskrbljeni osim zbog vaših slabih.
عربي Engleski Francuski
„Allah Uzvišeni kaže: 'Oni koji se budu voljeli u Moje ime će biti na minberima od svjetlosti, na čemu će im zavidjeti i vjerovjesnici i šehidi.'“
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam sedamdeset ashaba, ljudi sa sofe (Muhammedove, sallallahu 'alejhi ve sellem, džamije) i ni na jednom od njih nije bilo ogrtača (gornji dio odjeće)...
عربي Engleski Francuski
"Od ovog svijeta dato nam je ono što je dato i već smo se uplašili da nam nagrada za naša dobra djela nije ubrzana."
عربي Engleski Francuski
U prijašnjim je narodima bilo ljudi kojima je Allah davao nadahnuće. Ako u mom ummetu ima takvih, Omer je jedan od njih.
عربي Engleski Francuski
Uzvišeni Allah je rekao: "Moja ljubav je obavezna onima koji su se voljeli radi Mene, koji su sjedili radi Mene, koji su se posjećivali radi Mene, koji su se žrtvovali i potpomagali radi Mene."
عربي Engleski Francuski