kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Manzon Allah SAW ya La'anci Mutumin da ya ke sanya kayan Mata, Ko macen da take sanya kayan Maza
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Abduleahman Bn Auf da Zubair Bn Al-awwam -Allah ya yarda da su- sunkai qorafin yawan kwarkwata zuwa ga Manzon Allah SAW
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Maimakon haka ya sanya siliki wanda ba shi da halitta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An hana sanya alhariri da zinare ga mazan na al'ummata, kuma ya halatta ga matan su.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan igiyar Takalmin xayanku ta tsinke kada ya yi tafiya cikin xayan har sai ya gyara shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku tsige Furfura, saboda cewa shi Haske ne ga Musulmi a Ranar Al-qiyama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi -tsira da amincin Allah- yahana namiji ya shafa Za'afaran
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci