عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال وهو جالس على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله قد بعث محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أُنْزِلَ عليه آية الرجم، قَرَأْنَاَهَا وَوَعَيْنَاَهَا وعَقِلْنَاَهَا، فَرَجَمَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فَيَضِلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حَقٌّ على من زنى إذا أَحْصَنَ من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحَبَلُ، أو الاعتراف".
[صحيح.] - [متفق عليه.]
المزيــد ...

از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت است که می گوید: درحالی که عمر بن خطاب رضی الله عنه بالای منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نشسته بود، گفت: الله محمد صلى الله عليه وسلم را به حق مبعوث نمود و قرآن را بر او نازل فرمود. يکی از مواردی که بر او نازل گرديد، آيه ی رجم (سنگسار) بود. اين آيه را تلاوت کرديم، حفظ نموديم و خوب فهميديم. بر اساس اين آيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنگسار نمود و ما هم بعد از ايشان سنگسار نموديم. من از این می ترسم که گذشت زمان باعث شود برخی بگويند: ما حکم سنگسار را در کتاب الله (قرآن) نمی بينيم؛ و اينگونه با ترک فرضی که الله متعال نازل فرموده، گمراه شوند. بايد بدانيد که سنگسار در قرآن کريم برای زن و مردی که بعد از ازدواج مرتکب زنا شوند، ثابت و حق است. البته زمانی که بینه اقامه شود (چهار شاهد مرد وجود داشته باشد) يا زن حامله شود و يا اعتراف گردد.
صحیح است - متفق علیه

شرح

عمر بن خطاب رضی الله بالای منبر می رود و به ایراد سخن می پردازد؛ یکی از مواردی که به آن اشاره می کند مساله ی رجم و سنگسار است؛ می گوید: الله متعال محمد صلی الله علیه وسلم را با دین حق و اسلام مبعوث کرده است و بهترین کتاب ها یعنی قرآن را بر او نازل کرده است؛ یکی از مواردی که در قرآن بر او نازل شده، آیه ی رجم برای مرد و زن متاهلی است که مرتکب زنا می شود؛ جز اینکه الفاظ آن در قرآن منسوخ شده و حکم آن باقی مانده است. و در ادامه اظهار نگرانی می کند که مبادا با گذشت زمان و دوری مردم از عصر نزول قرآن، برخی حکم آن را انکار کنند؛ لذا در این زمینه تذکر می دهد و حق بودن آن را بیان می کند. بنابراین هرکس که ازدواجی صحیح داشته و متاهل باشد و مرتکب زنا شود و در این زمینه بینه ی لازم ارائه شود یا کسی که مرتکب این عمل شده بدان اعتراف کند یا زنی بدون نزدیکی با شوهرش حامله شود، حکم وی رجم و سنگسار است. و با این موارد حد رجم در حق متاهلی که زنا کرده، ثابت می گردد.

ترجمه: انگلیسی فرانسوی اردو بوسنیایی روسی چینی الهندية
مشاهده ترجمه ها