عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما قال: «أُخبِر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لَأَصُومَنَّ النهار، وَلَأَقُومَنَّ الليل مَا عِشْتُ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت الذي قلتَ ذلك؟ فقلتُ له: قد قُلتُه -بأبي أنت وأمي-. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصُم وأفطِر، وَقُمْ وَنَمْ ، الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وذلك مثل صيام الدَّهْرِ. قلت: فإني أُطِيقُ أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأَفطر يومين. قلت: أُطِيقُ أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أُطِيقُ أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك»، وفي رواية: «لا صوم فوق صوم أخي داود -شَطْرَ الدَّهَرِ-، صم يوما وأفطر يوما».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت است که می گوید: رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلاع يافت که من گفته ام: به الله سوگند که همه ی روزها را روزه می گيرم و تمام شب ها، به نماز و عبادت می پردازم. پس رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «أَنْتَ الَّذِي قلتَ ذلك؟»: «تو چنين گفته ای؟» به ایشان گفتم: پدر و مادرم به فدايت؛ بله، چنين گفته ام. فرمود: «فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذلِك، فَصُمْ وأَفْطر، وَقُمْ وَنَمْ، الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحسنَةَ بعَشْرِ أَمْثَالهَا، وذلكَ مثْلُ صِيامٍ الدَّهْرِ»: «تو توانش را نداری؛ هم روزه بگير و هم نگیر، بخشی از شب بخواب و پاسی از شب برخيز (و عبادت کن) و هر ماه، سه روز روزه بگير که پاداش کار نيک، ده برابر است و اين سه روز در ماه، مانند تمام عمر است». گفتم: توانايی ام بيش از اين است. فرمود: «فَصُمْ يَوْماً وَأَفْطرْ يَوْمَيْن»: «يک روز روزه بگير و دو روز روزه نگیر». گفتم: طاقت و توان من بيش از اين است. فرمود: «فَصُم يَوْماً وَأَفْطرْ يوْما، فَذلكَ صِيَام دَاود وَهُو أفضَلُ الصِّيَامِ»: «يک روز در ميان روزه بگير که اين روزه ی داوود صلى الله عليه وسلم و برترين روزه است». گفتم: بيش از اين توانايی دارم. فرمود: «لا أَفْضَلَ منْ ذلك»: «روزه ای بهتر از اين وجود ندارد». و در روایتی آمده است: «لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ أَخِي دَاوُد عليه السلام ـ شَطْرَ الدَّهْرِ ـ فصُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً»: «روزه ای بهتر و برتر از روزه ی برادرم داود علیه السلام نیست، نیمی از عمرش را روزه گرفت؛ پس یک روز در میان روزه بگیر».
صحیح است - متفق علیه

شرح

رسول الله صلی الله علیه وسلم اطلاع می یابد که عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما سوگند یاد کرده همیشه روزه باشد و هیچ روزی از عمرش را بدون روزه سپری نکند؛ و همه ی شب های عمرش را به نماز و قیام بگذراند؛ بنابراین از وی سوال می کند: آیا تو چنین گفتی؟ و او پاسخ می دهد: بله؛ لذا می فرماید: «این کار برای تو دشوار است و توان آن را نداری». و در ادامه به وی توصیه می کند تا بین عبادت و آسایش تن جمع نموده و هر دو را در نظر بگیرد و گاهی روزه بگیرد و گاهی نه؛ و نماز شب بخواند و بخوابد؛ و به روزه گرفتن سه روز از هر ماه کفایت کند تا پاداش روزه گرفتن تمام عمر را به دست آورد. اما عبدالله بن عمرو به ایشان خبر می دهد که توانش بیش از این است؛ و همواره از ایشان اجازه می خواهد تا روزهای بیشتری را روزه بگیرد تا به برترین روزه که روزه ی داود علیه السلام است، یعنی روزه گرفتن به صورت یک روز در میان توصیه می شود. و از اشتیاقی که در انجام خیر و خوبی دارد، حتی بیش از این هم را درخواست می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: «روزه ای برتر از این نیست».

ترجمه: انگلیسی فرانسوی اسپانیایی ترکی اردو اندونزیایی بوسنیایی روسی چینی الهندية الكردية الهوسا البرتغالية
مشاهده ترجمه ها
بیشتر