عن أبي ذر -رضي الله عنه- مرفوعاً: «إني أرى ما لا ترون، أطَّتِ السماء وحُقَّ لها أن تَئِطَ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومَلَكٌ واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفُرُشِ، ولخرجتم إلى الصُّعُداتِ تَجْأَرُون إلى الله تعالى».
[حسن.] - [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.]

الترجمة الإنجليزية Abu Dharr, may Allah be pleased with him, reported that the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, said: “I see what you do not see. Heaven is groaning and it has a right to be groaning: there is no space the width of four fingers in it but an angel placing his forehead in prostration to Allah the Exalted.”
الترجمة الفرنسية Abû Dharr (qu’Allah l’agrée) relate que le messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « En vérité, je vois ce que vous ne voyez pas. Le ciel a gémi et il a bien raison de gémir. Il n’y a pas un endroit équivalent à quatre doigts, sans que ne s’y trouve un Ange qui a le front posé en prosternation devant Allah (Gloire sur Lui). Par Allah ! Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup, vous ne pourriez plus jouir de vos femmes dans vos lits, vous sortiriez plutôt dans les sentiers, implorant le secours d’Allah. »
الترجمة الأسبانية Narró Abu Dar, que Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah dijo: “Ciertamente veo aquello que ustedes no ven. El Cielo ha emitido un sonido y tiene derecho a emitirlo, puesto que en él cada distancia de cuatro dedos se halla ocupada por un ángel con la frente postrada adorando a Al-lah, Exaltado sea. Por Al-lah, si supieran lo que yo sé, se reirían un poco y llorarían mucho, no tendrían apetito por las mujeres con las que se acuestan en sus lechos y saldrían a las cimas de las montañas para implorar a Al-lah Todopoderoso en voz alta”.
الترجمة الإندونيسية Dari Abu Żar -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', Aku menyaksikan apa yang tidak kalian saksikan. Langit bergemuruh dan wajar saja ia bergemuruh. (Sebab) Tidak tersisa satu jengkal tempat pun di langit melainkan malaikat meletakkan keningnya bersujud kepada Allah -Ta'ālā-. Demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian tidak akan mendapati kelezatan berhubungan dengan wanita di atas ranjang dan niscaya kalian akan keluar ke jalan-jalan memekik memohon pertolongan kepada Allah -Ta'ālā-.
الترجمة البوسنية Ebu Zerr, radijallahu 'anhu, prenosi merfu predaju: „Ja vidim ono što vi ne vidite. Nebesa škripe, a kako i ne bi kad na njima nema mjesta ni koliko četiri prsta poklopiti, a da na njemu nije melek koji sedždu čini. Tako mi Allaha, da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, a puno biste plakali i ne biste se u posteljama naslađivali svojim ženama, nego biste izlazili na visoravni i skrušeno se Allahu molili.“
الترجمة الروسية Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, я вижу то, чего не видите вы. Скрипит небо, да и как ему не заскрипеть, когда там на каждом кусочке размером в четыре пальца — склонившийся в земном поклоне ангел. Клянусь Аллахом! Если бы вы знали то, что знаю я, вы бы мало смеялись и много плакали, и не наслаждались бы женщинами на ложах, а вышли бы на дороги и взывали бы к Всевышнему Аллаху!».

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني أبصر وأعلم ما لا تبصرون ولا تعلمون، حصل للسماء صوت كصوت الرحْلِ إذا رُكب عليه، ويحق لها ذلك؛ فما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضِعٌ جبهته ساجدا لله -تعالى- والله لو تعلمون ما أعلم من عِظَمِ جلال الله -تعالى- وشدة انتقامه، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا خوفا من سطوته -سبحانه وتعالى-، وما تلذذتم بالنساء على الفرش من شدة الخوف، ولخرجتم إلى الطرقات ترفعون أصواتكم بالاستغاثة إلى الله -تعالى-.

الترجمة الإنجليزية The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, said [to paraphrase in explanation the meaning of another Hadith reported by at-Tirmidhi similar to the one here]: I know and see things that you do not know and see. There was a groaning sound in the heaven like the sound of a camel when the load is placed on its back, and the heaven had every right to groan. The reason for the groaning is that there is not a space of four fingers except that there is an angel prostrating his forehead before Allah, the Exalted. By Allah, if you knew what I know about Allah's magnificent majesty (and benevolence) and the severity of His vengeance, you would laugh little and weep much from fear of Allah's absolute power and domination. You would not enjoy women in beds out of terror (of His anger and punishments), and you would go out to the open spaces and roads, crying out loud and imploring Allah, the Most High, for help and mercy.
الترجمة الفرنسية Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) dit : « Je vois et je sais ce que vous ne voyez pas et ne savez pas. Le ciel a émis un gémissement semblable à celui qu’émet le chameau lorsqu’on monte sur lui et il a bien raison de gémir. Il ne s’y trouve pas un endroit équivalent à quatre doigts sans que ne s’y trouve un Ange le front posé sur le sol, en prosternation devant Allah. Si vous connaissiez comme moi la grandeur d’Allah et la façon dont Il se venge, vous ririez peu et pleureriez beaucoup, par peur de Sa puissance. Vous ressentiriez une telle crainte que vous ne jouiriez plus des femmes dans vos lits et vous sortiriez plutôt dans les chemins en élevant la voix pour implorer le secours d’Allah. »
الترجمة الأسبانية El Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- dijo: Ciertamente veo aquello que ustedes no ven. El Cielo ha emitido un sonido, similar al sonido de la montura cuando se cabalga, y es natural que lo emita, puesto que en él cada distancia de cuatro dedos se halla ocupada por un ángel con la frente postrada adorando a Al-lah, Exaltado sea. Por Al-lah, si supieran lo que yo sé de grandeza de Al-lah Todopoderoso y Excelso y la dureza de su venganza, reirían un poco y llorarían mucho por miedo al castigo del Glorificado y Todopoderoso. Esto hará que no tengan apetito por las mujeres con las que se acuestan en sus lechos y hará que salgan a los caminos para implorar al Todopoderoso en voz alta socorro.
الترجمة الإندونيسية Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya aku melihat dan mengetahui apa yang tidak kalian lihat dan ketahui. Telah terdengar suara seperti suara kendaraan yang dinaiki (benda berat -edit), dan sudah wajar hal itu terjadi. Tidak ada sejengkal tempat pun di langit melainkan di situ ada malaikat yang meletakkan keningnya bersujud kepada Allah Ta'ālā. Demi Allah, andai kalian tahu apa yang aku tahu, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis karena takut akan keperkasaan Allah Subahanahu wa Ta'ālā. Juga kalian tidak akan dapat menikmati wanita di atas ranjang karena sangat ketakutan. Bahkan niscaya kalian akan keluar ke jalan-jalan memekik mohon pertolongan kepada Allah -Ta'ālā-.
الترجمة البوسنية Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: Ja vidim i uočavam ono što vi ne vidite i ne primjećujete. Na nebesima se čuje zvuk poput škripe, a kako i ne bi, jer to nebesima i priliči, kad na njima nema mjesta ni koliko četiri prsta poklopiti, a da na njemu nije melek koji svoje čelo spušta i sedždu čini. Tako mi Allaha, da znate ono što ja znam od Allahove veličine i žestine Njegove kazne, malo biste se smijali, a puno biste plakali iz straha od Njega i ne biste se u posteljama naslađivali svojim ženama zbog tog straha nego biste izlazili na visoravni i puteve pa se Allahu molili da vam pomogne.
الترجمة الروسية Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Я вижу и знаю то, чего вы не видите и не знаете. От неба исходит звук, подобный звуку, который издаёт седло, когда на нём сидит всадник, — и у него есть причина для этого. Ведь на каждом месте в четыре пальца шириной — ангел, совершающий земной поклон Всевышнему Аллаху. Клянусь Аллахом, если бы вы знали, каково величие Аллаха и как сурово Его отмщение, вы бы мало смеялись и много плакали, боясь, что кара Его обрушится на вас, и не наслаждались бы женщинами на ложах из-за этого страха, и вышли бы на дороги, и стенали бы, взывая к Всевышнему Аллаху о помощи!».
الكلمة المعنى
- إني أرى أي: أبصر وأعلم.
- أطت صوتت.
- جبهته أعلى الوجه: ما بين الحاجبين إلى الناصية.
- لو تعلمون ما أعلم من عظم جلال الله -تعالى- وشدة انتقامه.
- الصعدات الطرقات.
- تجأرون ترفعون أصواتكم بالاستغاثة إلى الله -تعالى-.
1: إن المؤمن بقدر ما يعلم عن الله -تعالى- من عظمة وجلال، يزداد خوفه من عقابه.
2: من صفات المؤمن الخوف والهيبة من الله -تعالى-.
3: الحث على الاستغاثة بالله وطلب رحمته وعفوه سبحانه.
4: غيَّب الله عن الناس حقائق الآخرة؛ ليكون التكليف، ويحصل الثواب والعقاب.
5: أهل السماء طائعون لله ساجدون له لا يغفلون عن ذكره.

- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، لمحمد بن علان الشافعي، دار الكتاب العربي، بيروت. - بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1418ه. - نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، تأليف د. مصطفى الخِن وغيره، مؤسسة الرسالة-بيروت، الطبعة الرابعة عشر، 1407هـ. - سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى، الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية، 1395هـ - 1975م. - مسند الإمام أحمد بن حنبل المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2001م. - سنن ابن ماجه :لابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. - صحيح الجامع الصغير وزياداته، الألباني، دار المكتب الإسلامي.