ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ഞങ്ങൾ അബൂ മൂസൽ അശ്അരി (رضي الله عنه) യുടെ കൂടെയിരിക്കെ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണത്തളിക കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിൽ കോഴിയിറച്ചിയുണ്ടായിരുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നബി(സ)യുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കുതിരയെ അറുക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നിശ്ചയമായും നബി(സ) നാടൻ കഴുതകളുടെ മാംസം വിരോധിക്കുകയും കുതിരയുടെ മാംസം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഞങ്ങൾ മർറു ദഹ്റാൻ എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു മുഴലിനെ കണ്ടു അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി ആളുകൾ ക്ഷീണിച്ചു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഇത് ഹറാമാണോ? അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: അല്ല. പക്ഷെ അത് എന്റെ ആളുകളുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ അത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപെടുന്നില്ല. ഖാലിദ് പറയുന്നു: അപ്പോൾ നബി നോക്കികൊണ്ടിരിക്കെത്തന്നെ ഞാൻ അതെടുത്ത് കഴിച്ചു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഞങ്ങൾ നബി(സ)യോടൊപ്പം ഏഴ് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു, ഞങ്ങൾ വെട്ടുകിളിയെ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്