kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

An halatta muku Matattu guda biyu da jini guda biyu, amma Matattun sune Kifi da Fara, kuma Jinin shi ne Zuciya da Hanta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance tare da Abu Musa Al-ash'ari -Allah ya yarda da shi- sai ya ce akawo masa Daron abinci, cikinsa akawai Naman Kaza
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun yi yanka a lokacin Annabi Doki kuma Muka ci namansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah da Manzonsa sun haramta sayar da giya, mushe, aladu da gumaka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW yayi Umarni da a Kashe Tsaka kuma ya ce: ta kasance tana busa ga Annabi ibrahim
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun ta so Zomo a kwarin Zahran sai Mutane suka bishi a guje sai suka ka kasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Munyi yaki tare da Manzon Allah Yakuna guda bakwai, muna ta cin Fara
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci