زیر شاخه ها

فهرست احادیث

دو نوع مردار و دو نوع خون برای شما حلال شده اند؛ دو مردار عبارتند از: ماهی و ملخ؛ و دو نوع خون، خون جگر و طحال است.
عربي انگلیسی فرانسوی
ما نزد ابوموسی اشعری بوديم که درخواست پهن شدن سفره نمود و سفره پهن شد و بر روی آن گوشت مرغ گذاشته بودند.
عربي انگلیسی فرانسوی
اسبی را در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذبح نمودیم و آن را خوردیم.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از خوردن گوشت خر اهلی نهی نموده و در مورد خوردن گوشت اسب اجازه داده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله و رسولش، خريد و فروش شراب، مردار، خوك و بت را حرام كرده اند.
عربي انگلیسی فرانسوی
«آن رزقی بوده که الله برای شما - از دريا - خارج کرده است؛ آيا از گوشت آن چيزی با خود داريد که به ما هم بدهيد؟» و ما مقداری از گوشت آن را برای رسول الله صلى الله عليه وسلم فرستاديم و از آن میل کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر عضوی که از حیوان زنده بريده شود، مردار (و حرام) بشمار می رود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم به کُشتنِ مارمولک سمّی دستور داد و فرمود: «او در آتش ابراهيم (عليه السلام) می دميد».
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکه مارمولک سمی را در نخستين ضربه بکُشد، صد نيکی برايش ثبت می گردد؛ و در دومين ضربه نيکی کم تری برايش منظور می شود و در سومين ضربه، کمتر از اين برای او ثبت می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از خوردن گوشت همه ی حيواناتِ درنده یِ دارای چنگال و پرندگان چنگال دار (گوشتخوار) منع فرمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم از سوار شدن بر شترِ نجاست خوار و نوشیدن شیر آن نهی فرمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
ام حفيد خاله ی ابن عباس مقداری كشك، روغن و چند عدد ضب (نوعی سوسمار) به رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه كرد. رسول الله صلى الله عليه وسلم از كشك و روغن میل نمود، اما از ضب اظهار كراهيت کرد و آن را نخورد.
عربي انگلیسی فرانسوی
گروهی از مردم گفتند: ای رسول خدا، عده ای برای ما گوشت می آورند که نمی دانيم هنگام ذبح كردن بسم الله گفته اند يا خير؟ (تكليف ما چيست؟) رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «بر آن بسم الله بگوييد و بخوريد».
عربي انگلیسی فرانسوی
در "مرالظهران" خرگوشی را دنبال كرديم. مردم به دنبال آن دويدند اما از گرفتن آن درمانده شدند.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای رسول خدا، آيا سوسمار حرام است؟ فرمودند: «لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»: «نه؛ ولی در سرزمين قومم (مکه) نبود، به همين سبب از خوردنش بدم می آيد». خالد رضى الله عنه می گوید: ضب مذکور را به سوی خود کشيدم و شروع به خوردنش کردم درحالی که رسول الله صلى الله عليه وسلم نگاه می کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در هفت غزوه شرکت داشتیم که غذای ما ملخ بود.
عربي انگلیسی فرانسوی